• Att förstå sina deltagare är

  UTMANINGEN

 • Det är en fördel att ligga bra till i

  STARTEN

 • Värdefull information lyfter

  LOPPET

 • Analys och presentation hjälper dig att nå

  MÅLET

 • Uppfyll alla mål och du når

  RESULTAT

FIGURES IN MOTION – analys och undersökningar i världsklass

FIGURES IN MOTION är specialiserade på analys och undersökningar inom motionsidrottens alla lopp, event och arrangemang. Vi omvandlar dina deltagares upplevelser till värdefulla insikter och hjälper dig nå hela vägen fram till målet.

 

Figures in Motion levererar årligen en uppföljning av cykelfesten Göteborgsgirot på ett mycket professionellt och kompetent sätt. Uppföljningen ger oss värdefulla insikter kring våra deltagares upplevelser, vilket ger oss möjligheten att fokusera vårt arbete på rätt saker för att åstadkomma förbättringar.  

Göteborgsgirot, 2016