MILJÖ OCH HÄLSA

Vi mäter personalens arbetsresor (till och från jobbet)

Att mäta och målsätta utsläppen från arbetsresor har betydelse både för det egna företaget i miljöarbetet och i förlängning även för individen.

Resultaten beskriver färdlängd/färdsätt och det faktiska utsläppet av CO2. Direkt tillämpbart i miljöarbetet.

Med fördel kopplas mätningen även till företagets friskvårdserbjudande.