Västnytts läsarpanel

Här anmäler du dig till läsarpanelen

Västnytts läsarpanel

 

Motionscyklisten 2016

Här kan du ladda ner och läsa vår rapport om motionscyklisten, ett resultat från cykelpanelen.

Motionscyklisten 2016

TRAFIKSÄKERHET
Trots att cykeln tar alltmer plats i det offentliga rummet är många motionscyklister oroade över trafiksäkerheten. Sju av tio motionscyklister har det senaste året råkat ut för en eller flera farliga situationer orsakad av en bilist, visar FiM:s undersökning. Och drygt 40 procent anser att förhållandet mellan cyklister och bilister har försämrats de senaste fem åren.

HÄLSA
Cykling är en skonsam sport, och bland motionscyklisterna har hela 33 procent (alt. har var tredje) valt cykling på grund av att de fått problem när de utövat en annan sport. Är då cykling ett andrahandsval? Nja – de som väl fått smak för motionscykling fortsätter gärna många år, och ur hälsosynpunkt är cykling ett bra redskap; drygt var tredje motionscyklist uppger att de gått ner minst fem kilo tack vare cyklingen. Bland männen uppger 40 procent att de minskat i vikt.

KONSUMTION
Försäljningen av cyklar ökar. Och var femte motionscyklist har betalat mer än 40 000 för sin dyraste cykel.

OKUNNIGHET OM TECKEN EN TRAFIKFARA
Vid både träning och under lopp är klungkörning vanligt. Men vår undersökning visar att hela 42 procent av motionscyklisterna känner sig osäkra på vad tecken som ges i klungor egentligen betyder. Det innebär en betydande olycksrisk, och är något som både klubbar och arrangörer av lopp borde uppmärksamma och åtgärda.

 

 

Tack!
FIM vill rikta ett tack till alla engagerade cyklister som bidragit med sina svar i undersökningen. Som tack har FIM skänkt pengar till barncancerfonden via Ride of Hope.

VÅR PANEL!

FIGURES IN MOTION utvärderar motionslopp och tar just nu fram fakta om cykling. Syftet är att uppmärksamma och öka cyklingen. Resultatet kommer att skickas till lämpliga organisationer som jobbar för cykling samt till media.

Områden som vi belyser:

  • Hälsa
  • Träning
  • Konsumtion
  • Motionslopp
  • Förhållandet mellan olika trafikslag
  • Tjejer och cykling
  • Pendling
  • Försäkringar

För varje enkätsvar skänkte vi en krona till Barncancerfonden/Ride of Hope, 598 svar, 598 kr.