Att följa upp och utvärdera lopp/event arrangemang kan liknas med idrottens:

UTMANINGEN-STARTEN-LOPPET-MÅLET- RESULTATET

UTMANINGEN
Det är en utmaning att förstå sina deltagare och vad som triggar till anmälan. Har du definierat dina målgrupper på ett sätt som ökar dina förutsättningar att effektivisera din kommunikation? Har du nått dina målgrupper ?

Vi diskuterar målgrupper och definitioner i syfte att optimera antalet anmälningar och output av lopp/event/arrangemang.

STARTEN
Det är lätt att göra en undersökning men svårt att få svar på det man vill mäta.
Att ställa relevanta frågor på korrekt sätt är nyckeln för att lyckas. Vi hjälper dig med detta.
Vi har lång och dokumenterad erfarenhet av undersökningsmetodik och garanterar dig kvalitet i alla led.

LOPPET
Deltagare, funktionärer, sponsorer och samarbetspartners- alla kan bidra med värdefull information som lyfter ditt lopp/event/arrangemang. Metoderna att utvärdera kan variera , att fundera på HUR överlåter du till oss.
Vi har även en fotograf knuten till FIGURES IN MOTION och vill du ha bästa kvalitén på bilder och filmer från ditt lopp/event/arrangemang så är det precis det vi erbjuder.

MÅLET
Analys och presentation genomförs så snart som möjligt efter genomfört arrangemang. Resultaten är direkt användbara i utvärderingen och i samtal med sponsorer och samarbetspartners samt i planering av nya lopp/event/arrangemang. Vi har en journalist knuten till FIGURES IN MOTION och kan erbjuda hög kvalitet på material om arrangemang samt eventuella artiklar som kan skapas utifrån undersökningsresultat.

RESULTATET
Konkurrensen hårdnar inte bara på banan utan även mellan lopp/event/arrangemang

Alla kan inte komma etta men alla kan sträva efter att bli bättre. Då är det är det bra att veta hur man ligger till. FIGURES IN MOTION har som ambition att skapa resultatlista, som utan att röja enskilda arrangörer, ger en bild av hur nöjda deltagarna är med just ditt lopp/event/arrangemang i jämförelse med andra. Låt oss berätta hur!